Misja

Edukacja Ekologiczna

Edukacja ekologiczna rozbudzanie świadomości ekologicznej, kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska, poznawanie współzależności między człowiekiem a środowiskiem.

Rozwój Mowy

Dbania o właściwą stymulację rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

Swimming Camp

Nam ullamcorper, diam sit amet euismod pelleontesque, eros risus rhoncus libero, inst tibulum nisl ligula….

Promocja Zdrowia

Promocja zdrowia dotycząca kształtowania zachowań i postaw prozdrowotnych wychowanków poprzez dostarczanie wzorców zdrowego stylu życia.

Profilaktyka Logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna dotycząca kształtowania prawidłowej mowy u dzieci.

Wspomaganie Uzdolnień

Wspomaganie uzdolnień dzieci dotyczące rozwijania potencjałów rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Aktualności

To Top