W roku szkolnym 2018/2019 w Niepublicznym Przedszkolu Promującym Zdrowie „Szóstka” z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14 będzie realizowane zadanie publiczne polegające na

Zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w okresie od 1.09.2018 do 31.08.2019 na takich samych warunkach jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów” .

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Na realizację zadania publicznego zostanie przekazanych 184.200 zł.

Liczba miejsc objętych dofinansowaniem wynosi 25.

 

To Top